Bài 6 trang 195 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

Cho hỗn hợp gồm etanol

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a)      Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b)      Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Hướng dẫn giải:

Số mol Br3C6H2OH = 19,86: 331,0 = 0,0600 (mol)

mphenol = 0,0600. 94,0 = 5,64 g

\(n_{C_{2}H_{5}OH}\) = 0,2400 mol

  \(m_{C_{2}H_{5}OH}\) = 0,2400 . 46,0 = 11,05 g

Phần trăm khối lượng của etanol là 66,2% phần trăm khối lượng của phenol là 33,8%

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan