Bài 2 trang 195 sgk Hóa học lớp 11


Viết phương trình hóa học

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Hướng dẫn giải:

a)      C2H5Br  + NaOH   C2H5OH + NaBr

b)      C2H5Br  + NaOH   C2H4 + NaBr + H2O

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu