Bài 2 trang 195 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Viết phương trình hóa học

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Hướng dẫn giải:

a)      C2H5Br  + NaOH \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  C2H5OH + NaBr

b)      C2H5Br  + NaOH  \(\overset{C_{2}H_{5}OH,t^{\circ}}{\rightarrow}\) C2H4 + NaBr + H2O

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan