Bài 2 trang 195 sgk Hóa học lớp 11


Viết phương trình hóa học

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Hướng dẫn giải:

a)      C2H5Br  + NaOH \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  C2H5OH + NaBr

b)      C2H5Br  + NaOH  \(\overset{C_{2}H_{5}OH,t^{\circ}}{\rightarrow}\) C2H4 + NaBr + H2O

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu