Bài 3 trang 195 sgk Hóa học lớp 11


Viết phương trình hóa học

Viết phương trình hóa học  của phản ứng giữa các ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hidroxit, nước brom, dung dịch HNO3.

Hướng dẫn giải:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

C6H5OH + 3Br2 → Br3 C6H2OH + 3HBr

C6H5OH + HNO3 → (NO2)3 C6H2OH + 3 H2O

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu