Bài 1 trang 195 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Viết công thức cấu tạo,

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Hướng dẫn giải:

Công thức cấu tạo và gọi tên các chất đồng phân:

-          C4H9Cl

CH3CH2CH2CH2Cl : 1-clobutan (butyl clorua)

 : 2-clobutan (sec- butyl clorua)

 : isobutyl clorua (1-clo-2-metyl propan)

 : tert- butyl clorua (2-clo-2-metyl propan)

-          Ancol C4H10O

CH3CH2CH2CH2OH: Butan-1-ol

 : butan- 2-ol (ancol sec- butylic )

: 2-metylpropan -1-ol

 : 2metyl propan -2-ol

-          Ancol C4H8O

CH2=CH-CH2-CH2OH                CH3- CH = CH – CH2OH

But-3-en-1-ol                            but-2-en-1-ol

 : but-3-en-2-ol 

: 2-metyl pro-3-en-1-ol

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan