Bài 8 trang 59 sgk hình học 10

Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu

Cho tam giác ABC biết:

Bài 8. Cho tam giác \(ABC\) biết cạnh \(a = 137,5cm; \widehat{B} = 83^0\widehat{C} = 57^0\). Tính góc \(A\), cạnh \(b\) và \(c\) của tam giác.

Giải

Ta có: \(\widehat{A} = 180^0- (\widehat{B}+ \widehat{C}) = 40^0\)

Áp dụng định lí \(\sin\) :

                            \(\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} =  \frac{c}{\sin C}\), ta có:

                              \(b = \frac{137,5.\sin83^{0}}{\sin40} ≈ 212,31cm\)   

                              \(c = \frac{137,5.\sin57^{0}}{\sin40} ≈ 179,40cm\)  

loigiaihay.com 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan