Bài 8 trang 59 sgk hình học 10


Cho tam giác ABC biết:

Cho tam giác ABC biết cạnh a = 137,5cm;  = 830 ;  = 570. Tính góc A, cạnh b và c của tam giác.

Hướng dẫn:

Ta có:  = 180- ( + ) = 400

Áp dụng định lí sin :

                             =  =  , ta có:

                              b =  ≈ 212,32cm   

                              c =  ≈ 179,40cm   

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu