Bài 1 trang 59 sgk hình học 10

Bình chọn:
3.8 trên 44 phiếu

Cho tam giác ABC vuông tại A...

Bài 1. Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), \(\widehat{B}= 58^0\)

và cạnh \(a = 72 cm\). Tính \(\widehat{C}\), cạnh \(b\), cạnh \(c\) và đường cao \(h_a\)

Giải

Theo định lí tổng \(3\) góc trong một tam giác ta có:

\(\eqalign{
& \widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0} \cr
& \Rightarrow \widehat C = {180^0} - \widehat A - \widehat B = {180^0} - {90^0} - {58^0} = {32^0} \cr} \)

Xét tam giác vuông \(ABC\) có:

\(b = a.\cos {32^0} \Rightarrow b \approx 61,06cm\);        

\(c = a.sin{32^0} \Rightarrow c \approx 38,15cm\)

      \(h_a =\frac{b.c}{a}\) \(\Rightarrow h_a ≈ 32,36cm\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan