Bài 4 trang 59 sgk hình học 10


4. Tính diện tích S của tam giác có số đo các cạnh lần lượt là 7, 9 và 12.

4. Tính diện tích S của tam giác có số đo các cạnh lần lượt là 7, 9 và 12.

Hướng dẫn:

Ta có 2p = 7 + 9 + 12  => p = 14

p - a = 14 - 7 = 7

p - b = 14 - 9 = 5

p - c = 12 - 12 = 2

Áp dụng công thức Hê ron:

S =  \(\sqrt{14.7.5.2}\) = \(\sqrt{2^{2}.7^{2}.5}\) = 14√5 (dvdt)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu