Bài 7 trang 59 sgk hình học 10

Bình chọn:
2.6 trên 10 phiếu

Tính góc lớn nhất của tam giác ABC

Bài 7. Tính góc lớn nhất của tam giác \(ABC\) biết:

a) Các cạnh \(a = 3cm, b = 4cm, c = 6cm\)

b) Các cạnh \(a = 40cm, b = 13cm, c = 37cm\)

Giải

Ta biết trong tam giác thì đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất, vậy trong câu a) góc lớn nhất là góc \(C\) còn trong câu b) góc lớn nhất là góc \(A\)

a) \(\cos \widehat{C} = \frac{9+16 -36}{2.3.4}= \frac{-11}{24}≈  -0,4583\)    

Suy ra \(\widehat{C}=  117^016’\)

b) \(\cos \widehat{A} = \frac{13^{2} +37^{2}-40^{2}}{2.13.37}\) = \(\frac{-62}{702}\)            

Suy ra \(\widehat{A}= 93^041’\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan