Bài 11 trang 60 sgk hình học 10

Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

Muốn đo chiều cao của tháp Chàm ..

Bài 11. Muốn đo chiều cao của tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận, người ta lấy hai điểm \(A\) và \(B\) trên mặt đất có khoảng cách \(AB = 12cm\) cùng thẳng hàng với chân \(C\) của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao \(h = 1,3cm\). Gọi \(D\) là đỉnh tháp và hai điểm \(A_1,B_1\) cùng thẳng  hàng với \(C_1\) thuộc chiều cao \(CD\) của tháp. Người ta đo được \(\widehat {D{A_1}{C_1}} = {49^0}\) và \(\widehat {D{B_1}{C_1}} = {35^0}\)

Tính chiều cao của  \(CD\) của tháp đó.

Giải

Ta có: Chiều cao của tháp \(DC = DC_1+ C_1C = 1,3 + DC_1\)

\(DC = 1,3 + {{12} \over {\cot {{35}^0} - \cot {{49}^0}}} \approx 22,8m\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan