Bài 11 trang 60 sgk hình học 10


Muốn đo chiều cao của tháp Chàm ..

Muốn đo chiều cao của tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận, người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách AB = 12cm cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao h = 1,3cm. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A1, B1, cùng thẳng  hàng với Cthuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được  = 49và   = 350. 

Tính chiều cao của  CD của tháp đó.

Hướng dẫn giải:

Ta có: Chiều cao của tháp DC = DC1 + C1C = 1,3 + DC1 

=> DC = 1,3 +  

=> DC ≈ 22,8m

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu