Bài 9 trang 59 sgk hình học 10


Cho hình bình hành ABCD có

Cho hình bình hành ABCD có AB = a, BC = b ,BD = m, và AC = n. Chứng minh rằng 

 m2 + n2  = 2(a2  + b2 )

Hướng dẫn:

Áp dụng định lí về đường trung tuyến:

OA2 = \(\frac{AD^{2}+AB ^{2}}{2}\) - \(\frac{BD^{2}}{4}\)

Thay OA = \(\frac{n}{2}\) , AB = a

AD = BC = b và BD = m => dpcm

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu