Bài 5 trang 59 sgk hình học 10


Tam giác ABC có...

5. Tam giác ABC có  = 1200. Tính cạnh BC cho biết cạnh AC = m và AB = n.

 Hướng dẫn:

Ta có: BC2 = AC2 + AB- 2AB.AC. cos1200

=> BC2 = m2 + n- 2m.n ()

=> BC2 = m2 + n+ m.n

=> BC = 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu