Bài 2 trang 59 sgk hình học 10

Bình chọn:
3.9 trên 40 phiếu

Cho tam giác ABC biết các cạnh...

Bài 2. Cho tam giác \(ABC\) biết các cạnh \(a = 52, 1cm\); \(b = 85cm\) và \(c = 54cm\). Tính các góc \(\widehat{A}\), \(\widehat{B}\), \(\widehat{C}\).

Giải

Từ định lí cosin 

\({a^2} = {b^2} + {c^2} - 2bc.cosA\)

ta suy ra    \(\cos A = \frac{b^{2}+c^{2}-a^{2}}{2bc}\) = \(\frac{85^{2}+54^{2}-(52,1)^{2}}{2.85.54}\)

\(\Rightarrow \cos A  ≈ 0,8089  \Rightarrow \widehat{A}= 36^0\) 

Tương tự, ta tính được     \(\widehat{B}≈  106^028’\) ;            

                                          \(\widehat{C}≈  37^032’\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan