Bài 2 trang 59 sgk hình học 10


Cho tam giác ABC biết các cạnh...

2. Cho tam giác ABC biết các cạnh a = 52, 1cm; b = 85cm và c = 54cm. Tính các góc .

Hướng dẫn:

Từ định lí cosin a2 = b2 + c- 2bc. cosA

ta suy ra    cos A =  = 

=> cosA  ≈ 0,8089  => = 36

Tương tự, ta tính được     ≈  1060 28’ ;            ≈  370 32’.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu