Bài 19 trang 84 sgk toán 9 - tập 1


Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x

Bài 19: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) \(sinx=0,2368\);

b) \(cosx=0,6224\);

c) \(tgx=2,154\);

d) \(cotgx=3,251\).

Hướng dẫn giải:
ĐS:

a) \(x\approx 13^{\circ}42'\);

b) \(x\approx 51^{\circ}31'\);

c) \(x\approx 65^{\circ}6'\);

d) \(x\approx 17^{\circ}6'\).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu