Bài 19 trang 84 sgk toán 9 - tập 1


Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x

Bài 19: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) sinx=0,2368;

b) cosx=0,6224;

c) tgx= 2,154;

d) cotgx=3,251.

Hướng dẫn giải:
ĐS:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu