Bài 21 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1


Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

a) \(sinx=0,3495;\)

b) \(cosx=0,5427\);

c)  \(tgx=1,5142\);

d) \(cotgx=3,163\).

Hướng dẫn giải:

a) \(sinx=0,3495\Rightarrow x\approx 20^{\circ}\);

b) \(cosx=0,5427\Rightarrow x\approx 57^{\circ}\);

c) \(tgx=1,5142\Rightarrow x\approx 57^{\circ}\);

d) \(cotgx=3,163\Rightarrow x\approx 18^{\circ}\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu