Bài 21 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

a) \(sinx=0,3495;\)

b) \(cosx=0,5427\);

c)  \(tgx=1,5142\);

d) \(cotgx=3,163\).

Hướng dẫn giải:

a) \(sinx=0,3495\Rightarrow x\approx 20^{\circ}\);

b) \(cosx=0,5427\Rightarrow x\approx 57^{\circ}\);

c) \(tgx=1,5142\Rightarrow x\approx 57^{\circ}\);

d) \(cotgx=3,163\Rightarrow x\approx 18^{\circ}\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan