Bài 21 trang 84 sgk toán 9 - tập 1


Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

Bài 21. Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng:

a) sinx=0,3495;

b) cosx=0,5427;

c)  tgx=1,5142;

d) cotgx=3,163.

Hướng dẫn giải:

ĐS: a) ;

b) ;

c) ;

d) .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu