Bài 18 trang 83 sgk toán 9 - tập 1


Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư)

Bài 18: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư) :

a) \(sin40^{\circ}12'\);

b) \(cos52^{\circ}54'\);

c) \(tg63^{\circ}36'\);

d) \(cotg25^{\circ}18'\).

Hướng dẫn giải:

ĐS: \(a) sin40^{\circ}12'\approx 0,6455\);

b) \(cos52^{\circ}54'\approx 0,6032\);

c) \(tg63^{\circ}36'\approx 2,0145\);

d) \(cotg25^{\circ}18'\approx 2,1155\).

Nhận xét: Vì trong máy tính không có phím  nên để tìm \(cotg 25^{\circ}18'\) ta phải tìm \(tg25^{\circ}18'\) rồi lấy nghịch đảo của kết quả bằng cách nhấn vào phím .

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu