Bài 18 trang 83 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư)

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư) :

a) \(sin40^{\circ}12'\);

b) \(cos52^{\circ}54'\);

c) \(tg63^{\circ}36'\);

d) \(cotg25^{\circ}18'\).

Hướng dẫn giải:

a) \(a) sin40^{\circ}12'\approx 0,6455\);

b) \(cos52^{\circ}54'\approx 0,6032\);

c) \(tg63^{\circ}36'\approx 2,0145\);

d) \(cotg25^{\circ}18'\approx 2,1155\).

Nhận xét: Vì trong máy tính không có phím cotg nên để tìm \(cotg 25^{\circ}18'\) ta phải tìm \(tg25^{\circ}18'\) rồi lấy nghịch đảo của kết quả bằng cách nhấn vào phím \({x^{ - 1}}\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan