Bài 18 trang 83 sgk toán 9 - tập 1


Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư)

Bài 18: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư) :

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Hướng dẫn giải:

ĐS: ;

b) ;

c) ;

d) .

Nhận xét: Vì trong máy tính không có phím  nên để tìm  ta phải tìm  rồi lấy nghịch đảo của kết quả bằng cách nhấn vào phím .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan