Bài 20 trang 84 sgk toán 9 - tập 1


Dùng bảng lượng giác, máy tính bỏ túi...

Bài 20: Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) :

a) \(sin 70^{\circ}13'\);

b) \(cos25^{\circ}32'\);

c) \(tg43^{\circ}10'\);

d) \(cotg32^{\circ}15'\).

Hướng dẫn giải:

ĐS:

a) \(\approx 0,9410\);

b) \(\approx 0,9023\);

c) \(\approx 0,9380\);

d) \(\approx 1,5849\).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước