Bài 20 trang 84 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Dùng bảng lượng giác, máy tính bỏ túi...

Bài 20: Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) :

a) \(sin 70^{\circ}13'\);

b) \(cos25^{\circ}32'\);

c) \(tg43^{\circ}10'\);

d) \(cotg32^{\circ}15'\).

Hướng dẫn giải:

a) \(sin 70^{\circ}13'\) \(\approx 0,9410\);

b) \(cos25^{\circ}32'\) \(\approx 0,9023\);

c) \(tg43^{\circ}10'\) \(\approx 0,9380\);

d) \(cotg32^{\circ}15'\) \(\approx 1,5849\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan