Bài 22 trang 84 sgk toán 9 - tập 1


So sánh: a, Sin 20 độ và sin 70 độ, cos 25 độ và cos 63 độ.

Bài 22: So sánh: 

a)  và 

b)  và 

c)  và 

d)  và 

Hướng dẫn giải:

a) Vì  nên .

b) Vì  nên 

c) Vì  nên 

d) Vì  nên 

Cảnh báo: Từ  suy ra   là sai vì khi góc  tăng từ  đến  thì  giảm.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu