Bài 23 trang 84 sgk toán 9 - tập 1


Tính: sin 25 độ / cos 65 độ.

Bài 23: Tính: 

a) 

b) 

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 

Nhận xét: Cách giải như trên là dựa vào định lý: nếu hai góc phụ nhau thì sin của góc này bằng côsin của góc kia, tang của góc này bằng côtang của góc kia.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu