Bài 25 trang 84 sgk toán 9 - tập 1


So sánh: a) tag 25 độ và sin 25 độ, cotg 32 độ và cos 32 độ.

Bài 25: So sánh:

a) tg250 và sin250

b)cotg320 và cos320;

c) tg450 và cos450;

d) cotg600 và sin300.

Hướng dẫn giải:

Dùng tính chất \(sin\alpha < tg\alpha\) và \(cos\alpha < cotg\alpha\).

ĐS:

a) \(tg25^{\circ}> sin25^{\circ}\);

b) \(cotg32^{\circ}> cos32^{\circ}\);

c) \(tg45^{\circ}> sin45^{\circ}=cos45^{\circ}\);

d) \(cotg60^{\circ}> cos60^{\circ}=sin30^{\circ}\).

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước