Lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

(sinx)' = cosx

Lý thuyết

\( \lim_{x\rightarrow 0}\)\( \frac{sinx}{x}  = 1\).

\((sinx)' = cosx\) ;                          \((sinu)' = (cosu).u' = u'.cosu\);

\((cosx)' = -sinx\);                         \((cosu)' = (-sinu).u' = -u'.sinu\);

\((tanx)' =  \frac{1}{cos^{2}x}\);                        \((tanu)' =  \frac{u'}{cos^{2}u}\);

\((cotx)' = - \frac{1}{sin^{2}x}\) ;                       \((cotu)' = - \frac{u'}{sin^{2}u}\).  

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan