Lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác


(sinx)\' = cosx

  = 1.

(sinx)' = cosx ;                          (sinu)' = (cosu).u' = u'.cosu;

(cosx)' = -sinx;                         (cosu)' = (-sinu).u' = -u'.sinu;

(tanx)' = ;                        (tanu)' = ;

(cotx)' = - ;                       (cotu)' = -.  

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu