Bài 3 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


3. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

3. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = 5sinx -3cosx;

b) ;

c) y = x cotx;

d) y =  + ;

e) y = √(1 +2tan x);

f) y = sin√(1 +x2).

Lời giải:

a) y' = 5cosx -3(-sinx) = 5cosx + 3sinx;

b)  =  = .

c) y' = cotx +x. = cotx -.

d)  + =  = (x. cosx -sinx).

e)   =   = .

f) y' = (√(1+x2))' cos√(1+x2) = cos√(1+x2) = cos√(1+x2).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu