Bài 5 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


5. Tính

5. Tính , biết rằng f(x) = x2 và φ(x) = 4x +sin.

Lời giải:

Ta có f'(x) = 2x, suy ra f'(1) = 2 

và φ'(x) = 4 + . cos = 4 + . cos, suy ra φ'(1) = 4.

Vậy  =  = .

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu