Bài 5 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

5. Tính

Bài 5. Tính \( \frac{f'(1)}{\varphi '(1)}\), biết rằng \(f(x) = x^2\) và \(φ(x) = 4x +sin \frac{\pi x}{2}\).

Lời giải:

Ta có \(f'(x) = 2x\), suy ra \(f'(1) = 2\) 

và \(φ'(x) = 4 +  \left ( \frac{\pi x}{2} \right )'. cos \frac{\pi x}{2} = 4 +  \frac{\pi }{2}. cos \frac{\pi x}{2}\), suy ra \(φ'(1) = 4\).

Vậy \( \frac{f'(1)}{\varphi '(1)}\) = \( \frac{2}{4}\) = \( \frac{1}{2}\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan