Bài 81 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

Bài 81. Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

a) Bán kính tăng gấp đôi?

b) Bám kinh tăng gấp ba?

c) Bán kính tăng \(k\) lần (\(k>1\))?

Hướng dẫn giải:

Ta có: 

\(π{(2R)}^2 = 4πR^2\)

\(π{(3R)}^2 = 9 πR^2\)

\(π(kR)^2 = k^2 πR^2\)

 Vậy nếu ta gấp đôi bán kính thì diện tích hình tròn sẽ gấp bốn, nếu nhân bán kính với \(k > 0\) thì diện tích hình tròn sẽ gấp \(k^2\) lần.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan