Bài 81 trang 99 sgk Toán lớp 9 tập 2


Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

Bài 81. Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

a) Bán kính tăng gấp đôi?

b) Bám kinh tăng gấp ba?

c) Bán kính tăng \(k\) lần (\(k>1\))?

Hướng dẫn giải:

Ta có: 

\(π{(2R)}^2 = 4πR^2\)

\(π{(3R)}^2 = 9 πR^2\)

\(π(kR)^2 = k^2 πR^2\)

 Vậy nếu ta gấp đôi bán kính thì diện tích hình tròn sẽ gấp bốn, nếu nhân bán kính với \(k > 0\) thì diện tích hình tròn sẽ gấp \(k^2\) lần.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu