Bài 79 trang 98 sgk toán lớp 9 tập 2


Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung

Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung là 36o  

Hướng dẫn giải:

Theo công thức S = \(\frac{\pi R^{2}n^{\circ}}{360^{\circ}}\) ta có S= \(\frac{\pi 6^{2}.36}{360}\) ≈ 3,6π (cm2)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu