Bài 79 trang 98 sgk Toán lớp 9 tập 2


Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung

Bài 79. Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính \(6cm\), số đo cung là \(36^0\)

Hướng dẫn giải:

Theo công thức \(S = \frac{\pi R^{2}n^{\circ}}{360^{\circ}}\) ta có

\(S= \frac{\pi 6^{2}.36}{360}\) \(= 3,6π \) (\(cm^2\))

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu