Bài 86 trang 100 sgk Toán lớp 9 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 25 phiếu

Hình vành khăn

Bài 86. Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).

a) Tính diện tích \(S\) của hình vành khăn theo \({R_1}\) và \({R_2}\) (giả sử \({R_1}>{R_2}\)).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi \({R_1} = 10,5 cm\), \({R_2} = 7,8 cm\).

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích hình tròn \((O;{R_1})\) là \({S_1 }\)=\( \pi{R_1}^2\).

Diện tích hình tròn \((O;{R_2})\) là \({S_2 }\)=\( \pi{R_2}^2\).

Diện tích hình vành khăn là:

       \(S = {S_1}– {S_2}\) = \( \pi{R_1}^2\)-\( \pi{R_2}^2\)= \( \pi({R_1}^2-{R_2}^2)\)

b) Thay số: \(S = 3,14. (10,5^2 – 7,8^2) = 155,1\)(\(cm^2\))

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan