Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn


1. Công thức tính diện tích hình tròn.

1. Công thức tính diện tích hình tròn.

Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức 

                                 S = π. R2

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình quạt no được tính theo công thức:

                        S =  hay S = 

(l là độ dài cung no của hình quạt)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu