Bài 84 trang 99 sgk toán lớp 9 tập 2


a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn

a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1 cm. Nêu cách vẽ (h.63).

b) Tính diện tích miền gạch sọc.

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ tam giác đều ABC cạnh 1cm

Vẽ  đường tròn tâm A, bán kính 1cm, ta được cung 

Vẽ  đường tròn tâm B, bán kính 2cm, ta được cung 

Vẽ  đường tròn tâm C, bán kính 3cm, ta được cung 

b) Diện tích hình quạt CAD =  π.12

Diện tích hình quạt DBE =  π.2

 

Diện tích hình quạt ECF =  π.32

Diện tích phần gạch sọc =   π.12 π.22 π.32

                                   =  π (12 + 22 + 32) = π (cm2)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu