Bài 84 trang 99 sgk toán lớp 9 tập 2


a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn

a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1 cm. Nêu cách vẽ (h.63).

b) Tính diện tích miền gạch sọc.

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ tam giác đều ABC cạnh 1cm

Vẽ \(\frac{1}{3}\) đường tròn tâm A, bán kính 1cm, ta được cung 

Vẽ \(\frac{1}{3}\) đường tròn tâm B, bán kính 2cm, ta được cung 

Vẽ \(\frac{1}{3}\) đường tròn tâm C, bán kính 3cm, ta được cung 

b) Diện tích hình quạt CAD = \(\frac{1}{3}\) π.12

Diện tích hình quạt DBE = \(\frac{1}{3}\) π.2

 

Diện tích hình quạt ECF = \(\frac{1}{3}\) π.32

Diện tích phần gạch sọc =  \(\frac{1}{3}\) π.12+ \(\frac{1}{3}\) π.22 + \(\frac{1}{3}\) π.32

                                   = \(\frac{1}{3}\) π (12 + 22 + 32) = \(\frac{14}{3}\)π (cm2)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu