Bài 85 trang 100 sgk toán lớp 9 tập 2


Hình viên phân là hình tròn

Hình viên phân là hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên phân AmB, biết góc ở tâm \(\widehat {AOB} = {60^0}\) và bán kính đường tròn là 5,1 cm (h.64)

Hướng dẫn giải:

∆OAB là tam giác đều có cạnh bằng R = 5,1cm. Áp dụng công thức tính diện tích tam giác đều cạnh a là \({{{a^2}\sqrt 4 } \over 4}\) ta có 

S∆OBC = \({S_{\Delta OBC}} = {{{R^2}\sqrt 3 } \over 4}\)           (1)

Diện tích hình quạt tròn AOB là:

 \({{\pi .{R^2}{{.60}^0}} \over {{{360}^0}}} = {{\pi {R^2}} \over 6}\)     (2)

Từ (1) và (2) suy ra diện tích hình viên phân là:

\({{\pi {R^2}} \over 6} - {{{R^2}\sqrt 3 } \over 4} = {R^2}\left( {{\pi  \over 6} - {{\sqrt 3 } \over 4}} \right)\)

Thay R = 5,1 ta có Sviên phân ≈ 2,4 (cm2)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước