Bài 6 trang 140 sgk đại số 10


Bài 6. Trên đường tròn lượng giác gốc A, xác định các điểm M khác nhau

Bài 6. Trên đường tròn lượng giác gốc A, xác định các điểm M khác nhau, biết rằng cung AM có số đo tương ứng là (trong đó k là một số nguyên tuỳ ý)

a) kπ;         b) k;             c) k.

Hướng dẫn giải:

a)      Các điểm     M1 (1; 0),        M2 (-1; 0)

b)      Các điểm     M1 (1; 0),        M2 (0; 1),       M3 (-1; 0),          M4 (0; -1)

c)       Các điểm     M1 (1; 0),        M2 ,      M3 

                            M4 (-1; 0),      M ,     M

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu