Bài 3 trang 140 sgk đại số 10


Bài 3. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

Bài 3. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

a) \( \frac{\prod }{18}\);                     b) \( \frac{3\prod }{16}\)

c) -2;                      d) \( \frac{3}{4}\)

Hướng dẫn giải:

a) 100 ;           b) 330 45’ ;                c) -1140 35’30’’ ;            d) 420 58’19’’

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu