Bài 3 trang 140 sgk đại số 10


Bài 3. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

Bài 3. Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

a) ;                     b) 

c) -2;                      d) 

Hướng dẫn giải:

a) 100 ;           b) 330 45’ ;                c) -1140 35’30’’ ;            d) 420 58’19’’

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu