Bài 2 trang 140 sgk đại số 10


Bài 2. Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

Bài 2. Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

a) 180 ;         b) 570 30’  ;               c) -250 ;           d) -1250 45’ .

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{\prod }{10}\);           b) 1,0036;         c) -0,4363;              d) -2,1948.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu