Bài 5 trang 140 sgk đại số 10


Bài 5. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

Bài 5. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

a) ;                   b) 1350    

c) ;                     d) -2250   

Hướng dẫn giải:

 a) Trên hình bên. Cung có số đo  

b) Nhận xét rằng 1350 – ( -2250 ) = 3600 . Như vậy cung 1350 và cung -2250 có chung điểm ngọn. Mà cung  cũng là cung -2250 . Vậy cung 1350 cũng chính là cung  theo chiều dương 

c) 

d) 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu