Giảm giá 30% cho tất cả khóa học các lớp đến 20-10-2017
Xem ngay

Chỉ còn: 15:29:27

Bài 5 trang 140 sgk đại số 10


Bài 5. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

Bài 5. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

a) ;                   b) 1350    

c) ;                     d) -2250   

Hướng dẫn giải:

 a) Trên hình bên. Cung có số đo  

b) Nhận xét rằng 1350 – ( -2250 ) = 3600 . Như vậy cung 1350 và cung -2250 có chung điểm ngọn. Mà cung  cũng là cung -2250 . Vậy cung 1350 cũng chính là cung  theo chiều dương 

c) 

d) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu