Bài 7 trang 140 sgk đại số 10


Bài 7. Trên đường tròn lượng giác cho điểm M

Bài 7. Trên đường tròn lượng giác cho điểm M xác định bởi sđ cung AM = α (0 < α < )

Gọi M1 , M2 , M3 lần lượt là điểm đối xứng của M qua trục Ox, Oy và gốc toạ độ. Tìm số đo các cung AM1, AM2 , AM3 .

Hướng dẫn giải:

AM1 = – α + k2π,    

AM2 = π – α + k2π,      

AM3 =  α + (k2 + 1)π  

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu