Bài 7 trang 140 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Bài 7. Trên đường tròn lượng giác cho điểm M

Bài 7. Trên đường tròn lượng giác cho điểm \(M\) xác định bởi  \(sđ\overparen{AM} = α (0 < α < {\pi  \over 2})\)

Gọi \(M_1, M_2, M_3\) lần lượt là điểm đối xứng của \(M\) qua trục \(Ox, Oy\) và gốc toạ độ. Tìm số đo các cung \(\overparen{AM_1}, \overparen{AM_2} , \overparen{AM_3}\) .

Giải

\(sđ\overparen{AM_1} = – α + k2π\), \(k\in\mathbb Z\)

\(sđ\overparen{AM_2} = π – α + k2π\), \(k\in\mathbb Z\)     

\(sđ\overparen{AM_3} =  α + (k2 + 1)π\), \(k\in\mathbb Z\)

loigiaihay.com  

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan