Bài 1 trang 140 sgk đại số 10


Bài 1. Khi biểu diễn các cung lượng giác

Bài 1. Khi biểu diễn các cung lượng giác có số đo khác nhau trên đường tròn lượng giác, có thể xảy ra trường hợp các điểm cuối của chúng trùng nhau không? Khi nào trường hợp này xảy ra?

Hướng dẫn giải:

Trường hợp này xảy ra khi chúng sai khác nhau bội của 3600 (hay bội của 2π)

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu