Bài 4 trang 140 sgk đại số 10


Bài 4. Mộ đường tròn có bán kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

Bài 4. Mộ đường tròn có bán kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

a) \( \frac{\prod }{15}\);                b) 1,5;                 c) 370

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{4\prod }{3}\) cm = 4,19cm;          b) 30cm;            c) 12,92cm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu