Bài 6 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bài 6. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314

Bài 6. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là \(314\) \(c{m^2}\)

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai).

Giải: 

Ta có \({S_{xq}}= 2πrh = 31\)4 (cm2)

 \(r^2\) = \(\frac{S_{xq}}{2\Pi }\)

\(=> r ≈ 7,07\)

Thể tích của hình trụ:\( V = πr^2h = 3,14. 7,07^3≈ 1109,65\) (cm3)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan