Bài 4 trang 110 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 4. Một hình trụ có đáy là 7 cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

Bài 4. Một hình trụ có đáy là \(7 cm\), diện tích xung quanh bằng \(352 cm^2\). Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

(A) \(3,2 cm\);            (B) \(4,6 cm\);             (C) \(1,8 cm\);

(D) \(2,1 cm\);            (E) Một kết quả khác.

Giải:

Ta có : \({S_{xq}}= 352 cm^2\), \(r = 7cm\)

Từ công thức  \({S_{xq}}= 2πrh\) suy ra \(h\)= \(\frac{S_{xq}}{2\pi r}\) 

=> \(h\)= \(\frac{352}{2.3,14.7}\) \( \approx \) 8 (cm)

 Vậy chon E. 

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu