Bài 11 trang 112 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Bài 11 Người ta nhấm chím hoàn toàn một tượng đã nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ(h84). Diện tích đáy lọ thủy tinh là

Bài 11 Người ta nhấm chím hoàn toàn một tượng đã nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ (h84). Diện tích đáy lọ thủy tinh là \(12,8\) cm2 . Nước trong lọ dâng lên \(8,5\) mm. hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?

Giải

Thể tích của tượng đá bằng thể tích của hình trụ có diện tích đáy là \(12,8\) \(cm^2\) và chiều cao bằng \(8,5 mm=0,85 cm\) Vậy:

\(V = S.h = 12,8.0,85 = 10,88\) \(cm^3\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan