Bài 3 trang 110 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 3 Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.

Bài 3 Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.

Giải: 

Gọi h là chiều cao, r là bán kính đáy của hình trụ.

Ta có:

Hình a: h = 10cm  r = 4cm

Hình b: h = 11cm  r = 0,5cm

Hình c: h = 3m     r  = 3,5m.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu