Bài 3 trang 110 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 3 Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.

Bài 3 Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.

Giải: 

Gọi \(h\) là chiều cao, \(r\) là bán kính đáy của hình trụ.

Ta có:

Hình a: \(h = 10cm\)  \(r = 4cm\)

Hình b: \(h = 11cm\)  \(r = 0,5cm\)

Hình c: \(h = 3m\)     \(r  = 3,5m\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu