Bài 1 trang 110 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 1 Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu "..."

Bài 1 Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu "..."

Giải:

Điền vào như sau:

(1) Bán kính đáy của hình trụ

(2) Đáy của hình trụ.

(3) Đường cao của hình trụ.

(4) Đáy của hình trụ.

(5) Đường kính đáy của hình trụ

(6) Mặt xung quanh của hình trụ.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu