Bài 14 trang 113 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 14. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở nam nước Pháp có dạng hình trụ, độ dài của đường ống là 30m ( h86). Dung tích của đường ống nói trên là 1 800 000 lít.

Bài 14. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở nam nước Pháp có dạng hình trụ, độ dài của đường ống là \(30m\) ( h86). Dung tích của đường ống nói trên là \(1 800 000\) lít.

Tính diện tích đáy của đường ống.

Giải:

Thể tích của đường ống là:

\(V = 1 800 000 l= 1 800 000 dm^3 = 1800 m^3\)

Chiều cao cua hình trụ là \(h = 30 m\).

Từ công thức  \(V= Sh => S = \frac{V}{h}= \frac{1800}{3} = 60\) (\(m^2\))

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu