Bài 8 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Bài 8. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = A). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích

Bài 8. Cho hình chữ nhật \(ABCD\) (\(AB  = 2a, BC = a\)). Quay hình chữ nhật đó quanh \(AB\) thì được hình trụ có thể tích \({V_1}\); quanh  \(BC\) thì được hình trụ có thể tích \({V_2}\). Trong các đẳng thức sau đây, hãy chọn đẳng thức đúng.

(A) \({V_1} = {V_2}\);                      (B) \({V_1} = 2{V_2}\);                       

(C)  \({V_2} = 2{V_1}\)                     (D)  \({V_2} =3 {V_1}\)                      

(E)  \({V_1} = 3{V_2}\).

Giải:

Quay quanh \(AB\) thì ta có \(r = a, h= 2a\).

nên \({V_1} = \pi {r^2}h = \pi {a^2}.2a = 2\pi {a^3}\)

Quay quanh \(BC\) thì ta có \(r = 2a, h = a\)

nên \({V_2} = \pi {r^2}h = \pi {{(2a)}^2}.a = 4\pi {a^3}\)

Do đó \({V_2} = 2{V_1}\) 

Vậy chọn C

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan