Bài 2 trang 110 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 2. Lấy một băng hình chữ nhật ABCD(h80). Biết AB = 10cm, BC = 4 cm; dán băng giấy như hình vẽ( B sát với A và C sát với D, không được xoắn).

Bài 2. Lấy một băng hình chữ nhật \(ABCD\)(h80). Biết \(AB = 10cm\), \(BC = 4 cm\); dán băng giấy như hình vẽ ( \(B\) sát với \(A\) và \(C\) sát với \(D\), không được xoắn).

Có thể dán băng để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ được không.?

Giải: 

Băng giấy sẽ tạo nên một hình trụ.

Chiều cao của hình trụ là \(BC = 4cm\).

Chú ý: Hình trụ được tạo nên còn thiếu hai mặt đáy hình tròn.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu