Bài 5 trang 18 sgk giải tích 11


Bài 5. Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx

Bài tập :

Bài 5. Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, tìm các giá trị của x để cosx =  .

Đáp án :

Bài 5. Cosx =   là phương trình xác định hoành độ giao điểm của đường thẳng y =  và đồ thị y = cosx.

         Từ đồ thị đã biết của hàm số y = cosx, ta suy ra x =  , (k ∈ Z), (Các em học sinh nên chú ý tìm giao điểm của đường thẳng cới đồ thị trong đoạn [-π ; π] và thấy ngay rằng trong đoạn này chỉ có giao điểm ứng với  rồi sử dụng tính tuần hoàn để suy ra tất cả các giá trị của x là x =  , (k ∈ Z)).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu