Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11


Bài 3. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx

Bài tập :

Bài 3. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, hãy vẽ đồ thị của hàm số y = .

Đáp án :

Bài 3. Ta có 

         Mà sinx < 0 ⇔ x ∈ (π + k2π , 2π + k2π), k ∈ Z nên lấy đối xứng qua trục Ox phần đồ thị của hàm số y = sinx trên các khoảng này còn giữ nguyên phần đồ thị hàm số y = sinx trên các đoạn còn lại ta được đồ thị của hàm số y = IsinxI như hình 4 :

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan