Bài 7 trang 18 sgk giải tích 11


Bài 7: Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

Bài 7: Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm

Trả lời:


Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx, để làm số nhận giá trị âm thì:

\(x \in \left( { - {{3\pi } \over 2}; - {\pi  \over 2}} \right);\left( {{\pi  \over 2};{{3\pi } \over 2}} \right)... \Rightarrow x \in \left( {{\pi  \over 2} + k2\pi ;{{3\pi } \over 2} + k2\pi } \right),k \in Z\)

 

 

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu