Bài 2 trang 68 sgk toán 9 - tập 1


Hãy tính x và y trong hình dưới đây

Bài 2. Hãy tính x và y trong hình dưới đây :

Hướng dẫn giải:

Áp dụng hệ thức c=ac'

Đáp số: x = √5, y=√20. 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu