Bài 4 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1


Hãy tính x và y trong hình sau:

Bài 4. Hãy tính x và y trong hình sau:

Hướng dẫn giải:

Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình bên dưới

Áp dụng hện thức \(h^{2}=b'c'\) ta có:

\(AH^{2}=HB\cdot HC \Rightarrow HC=\frac{AH^{2}}{HB}=4\)

Do đó \(x= 4\)

Áp dụng hệ thức \(b^{2}=ab'\) ta có 

\(AC^{2}=BC\cdot HC\Rightarrow y^{2}=5\cdot 4=20\Rightarrow y=\sqrt{20}=2\sqrt{5}\)

Nhận xét: Ta có thể tính y theo định lý Pi-ta-go:

\(y^{2}=2^{2}+4^{2}=20\Rightarrow y=\sqrt{20}=2\sqrt{5}\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu