Bài 1 trang 68 sgk toán 9 - tập 1


Hãy tính x và y trong mỗi hình sau

Bài 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b):

Hướng dẫn giải:

a) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình sau:

Áp dụng định lý Py-ta-go ta có:

BC2 = AB2 +AC2 = 62 + 82 =100 

=> BC = 10

Áp dụng hệ thức c2=ac’ ta có hệ thức AB2 = BC . BH

=> BH= \(\frac{AB^{2}}{BC}=\frac{6^{2}}{10}\)=3,6

Vậy x=3,6 và y=10-3,6=6,4

b) Áp dụng hệ thức c2=ac’  tìm x=7,2 suy ra y=12,8.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu