Bài 8 trang 70 sgk toán 9 - tập 1


Tìm x và y trong mỗi hình sau

Bài 8. Tìm x và y trong mỗi hình sau:

Hướng dẫn giải:

a) Dùng hệ thức h^{2}=b'c'. Đáp số x=6

b) Dùng hệ thức h^{2}=b'c' tính được  x=2. Để tìm y, có thể dùng hệ thức c^{2}=ac' hoặc định lý Py-ta-go. ĐS 

c) Dùng hệ thức h^{2}=b'c' tính được x=9 từ đó y=15.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu